Idrettens helesenter - skadetelefonen - forsikringskade dekkes hos oss! 

30.03.2019

Fysioterapeut Daniel Lilltveit Berge er en del av Idrettens Helsesenter sitt kvalitetsikrede behandlings-nettverk.

Ved idrettsskade og du er utøver med lisens i ditt særforbund (sjekk liste) el barn under 13 år - dekkes de fleste skader med oppfølging og rehabilitering

se mer info her:

https://www.idrettshelse.no